Buy Antabuse online

Site İçi Arama


Genel Arama
Sözlük Evinde Arama
Kullanıcı Girişi

 • 54

  Dikkat, yeni pencerede açar PDFYazdırE-posta

   

  GÜLBANK
  Vakt-i şerif hayrola. Hayırlar fethola. Şerler def ola. Allah Azıymuşşan ism-i zâtının nuru ile kalplerimizi pür nûr ve münevver eyleye.Ve niyazımız dergahı izzetinde kabûl ve makbûl ola. Demler safalar mezdâd ve kulûbü aşikân küşâd bâd-ı dem Hazret-i Mevlâna sırru Şems-i Kirâm İmam ‘Ali [ve at-i Muhammedinin nebiyyil ümmiyy, Rahmeten lil âlemîn, Hûû diyelim Hûûûû...] Hû...
  *********
  Gülbank*
  1. Vakt-i şerif hayrola... Hayırlar fethola... Şerler def ola... 2. Allah Azîmu’ş-şân ism-i zâtının nûru ile kalplerimizi pür nûr ve münevver eyleye... 3. Ve niyâzımız dergâh-ı izzetinde kabûl ve makbûl ola... Demler, safâlar mezdâd ve kulûb-ı aşikân-küşâd, bâd-ı dem Hazret-i Mevlâna, sırr-ı Şems-i Kerem, İmam Ali [ve ât-i Muhammedi’n-in-nebiyyi’l-ümmiyyi, rahmete’n-li’l-âlemîn, Hû diyelim] Hû...
   
   
   
  Ketebehû el-fakîr El-hâc Mustafa Hâlim el-ma’rûf bî muallimi’l-hüsni’l-hatt, fî sanâyi’-i nefîseti’l-akademiyye ğafera’llâhü lehü.

   
  * «Gülbank» veya «Gülbenk», bütün tarikatlerde «dua» anlamına gelirdi, bu duaları okumağa «gülbenk çekmek» veya «gülbenk okumak» denirdi. Gülbank tâbiri, Bektaşilerden Yeniçeri ocağına da geçmiştir.
   

   

   

   

   

                                                                                                                                  

Röportajlar
Anket

Uluslararası Rumi Mevlevi Topluluğu'nun Sitesini Nereden Öğrendiniz?

Neticeler


Other Polls

konser nukte multimedia foto kitap evi